ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Proglas srpskom narodu Amerike Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Privremeni odbor za sazivanje Srpskog narodnog kongresa u Americi (Pittsburgh) Godina izdavanja 1946 Mesto Pittsburgh Izdavač Privremeni odbor
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS