ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Borba za slobodu, pravo i jednakost svih Jugoslovena Uporedni naslov Podnaslov organ Jugoslovenske narodne stranke Autor urednik Vojislav Lj. Pavlović Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Vlasnik za Jugoslovensku narodnu stranku Nikola Kešeljević, 1933-1939
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS