ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Situacija Banovinskog puta I reda Kolašin - Man. Morača - Platije - Bioče Uporedni naslov Podnaslov R. 1:100.000 Autor izradio Mitar Glavović? (potpis nečitak) Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Cetinje Izdavač Kraljevska banska uprava Zetske banovine
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS