ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Službenički list Uporedni naslov Podnaslov Balog Jovan (Janoš) Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS