ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Sokolski dom kod Učiteljske škole u Skoplju Uporedni naslov Podnaslov skica za način prerade krovne konstrukcije (za alternativu I.); 1:50 Autor ; članovi komisije Drag. Maslać, Rad. Todorović, V. Gamsonov Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS