ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Plan zemljišta koje pripada uz zgrade Univerziteta Uporedni naslov Podnaslov razmera 1:500 Autor izradio G. Mitajlić (potpis nečitak) Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Skoplje Izdavač Građevinska direkcija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS