ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Nacrt za adaptaciju zgrade Kovačnice u dvorane za patološku anatomiju i kirurgiju Veterin. visoke škole u Zagrebu Uporedni naslov Podnaslov Autor Građevinska direkcija u Zagrebu Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Zagreb Izdavač Građevinska direkcija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS