ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Osnova novog igrališta H-A-Š-K u Maximiru Uporedni naslov Podnaslov Mjerilo 1:1000 Autor B. R. Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Zagreb Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS