ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Skica imanja Opštine Beogradske u ul. Kneza Pavla i Kn. Olge Uporedni naslov Podnaslov 1:2500 Autor Gradsko poglavarstvo Beograd Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Gradsko poglavarstvo
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS