ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Regulacioni plan sjev-istoč. dijela Hercegnovog Uporedni naslov Podnaslov početak kolnog puta  Herceg Novi - Kameno - Vranje - Trebinje; mjerilo 1:500 Autor ; projektirao i nadzirao rad F. Baučić, sa izvođačem radova  Eduard Sager Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Herceg Novi Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS