ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Dva sata na Sumatri Uporedni naslov Podnaslov u riznici sultana od Riau-Linga Autor Stanislav Krakov Korporativni autor Godina izdavanja ? Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS