ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Miloje D. Smiljanić (pomožnik ministra inostranih poslova Cincar-Markovića) Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja b.g. Mesto Beograd Izdavač Foto Centralnog presbiroa Predsedništva  ministarskog saveta
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS