ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Živeo 1. maj - borbeni dan mobilizacije radnog naroda grada i sela protiv svetskog imperijalizma! Uporedni naslov Podnaslov Autor Centralni komitet Komunisitičke partije Jugoslavije, Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Korporativni autor Komunistička partija Jugoslavije. Centralni komitet Godina izdavanja Komunistička partija Jugoslav Mesto B.m. Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS