ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Adresa "Središnjeg katoličkog narodnog saveza" Njegovu Veličanstvu povodom Zakonske osnove o narodnim osnovnim školama Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Središnji katolički narodni savez (Zagreb) Godina izdavanja 1929 Mesto Zagreb Izdavač Središnji katolički narodni savez
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS