Izdanja
Pročitaj mi
Data/Images/aj_katalog_izdanja_2021_m.jpg

Pored prikupljanja i obrade arhivske građe Arhiv se bavi i izdavačkom delatnošću, kojom se omogućava da i najširoj stručnoj, naučnoj i drugoj javnosti budu dostupna dokumenta koja se čuvaju u fondovima Arhiva. Izdavačkom delatnošću, odnosno publikovanjem arhivske građe, Arhiv je postao jedan od generatora širenja znanja o istoriji jugoslovenske države i društva.

Izdanja Arhiva, kao i izdanja drugih izdavača publikovane arhivske građe Arhiva, nalaze se u bibliotekama, na fakultetima i drugim naučnim institucijama, kao nezaobilazna za svakog ko se serioznije bavi novijom istorijom Jugoslavije i južnoslovenskih naroda.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS