Časopis Arhiv - godina III broj 3

Data/Images/aj_cas_2002_kor_no1.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2002

broj: 3

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (122.58 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (140.05 kB)

spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (125.73 kB)

 
Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (187.22 kB) Milić F. Petrović, Međunarodni standard u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Standard ISO 15489 I-II Preuzmite u pdf formatu (19.55 kB)  Preuzmite u pdf formatu (53.47 kB)
Preuzmite u pdf formatu (107.75 kB) Hartmut Veber, Transparentnost kao način poslovanja. Arhivi kao most između upravljanja i građana
Preuzmite u pdf formatu (128.58 kB) Vladimir Aleksandrovič Jeromčenko, Savremeni problemi kompletiranja državnih arhiva Ruske Federacije
Preuzmite u pdf formatu (141.98 kB) Nada Jovetić, Oštećenja arhivske građe i knjiga izazvana gljivama i mere za njihovo sprečavanje i sanaciju Preuzmite u pdf formatu (17.26 kB)  Preuzmite u pdf formatu (50.58 kB)
Preuzmite u pdf formatu (123.92 kB) Momčilo Anđelković, Krivično-pravna zaštita arhivske građe u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941 Preuzmite u pdf formatu (23.19 kB)  Preuzmite u pdf formatu (56.06 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (179.88 kB) Predrag Krejić, Poslanstvo Kraljevine Srbije i Kraljevine SHS u Švedskoj – Stokholm 1918-1920. godine Preuzmite u pdf formatu (22.16 kB)  Preuzmite u pdf formatu (54.41 kB)
Preuzmite u pdf formatu (182.95 kB) Dmitar Tasić, Vojno-politička akcija "makedonstvujuščih" u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1919-1934. godine Preuzmite u pdf formatu (19.63 kB)  Preuzmite u pdf formatu (52.73 kB)
Preuzmite u pdf formatu (186.60 kB) Vladimir Bulajić, Stanislav Vinaver u Berlinu. Iz izveštaja dopisnika Centralnog presbiroa 1929-1934 Preuzmite u pdf formatu (20.50 kB)  Preuzmite u pdf formatu (52.64 kB)
Preuzmite u pdf formatu (1004.18 kB) Bora Dimitrijević, Štedna knjižica Nikole Pašića iz 1922. godine Preuzmite u pdf formatu (23.50 kB)  Preuzmite u pdf formatu (57.25 kB)
Preuzmite u pdf formatu (739.57 kB) Dragan Feldić, Poslednji dani "Galeba" Preuzmite u pdf formatu (21.40 kB)  Preuzmite u pdf formatu (58.27 kB)
Preuzmite u pdf formatu (124.79 kB) Mira Radojević, Povodom jedne knjige Preuzmite u pdf formatu (19.21 kB)  Preuzmite u pdf formatu (47.93 kB)

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (766.31 kB) Pregled opšteg i međusobnog ranga kraljevskih ordena, medalja i spomenica (1931)

MEĐUNARODNA ARHIVSKA SARADNjA
Preuzmite u pdf formatu (644.69 kB) Protokol o saradnji između Arhiva Jugoslavije i Saveznog arhiva SR Nemačke
Preuzmite u pdf formatu (246.19 kB) Svetlana Adžić, 36. Međunarodna konferencija okruglog stola Međunarodnog arhivskog saveta, Marsej 13-14. novembra 2002. godine
Preuzmite u pdf formatu (99.84 kB) Preporuke Međunarodnog arhivskog saveta Svetskom samitu o informatičkom društvu
Preuzmite u pdf formatu (180.53 kB) Ranka Rađenović, Saradnja Arhiva Jugoslavije sa Bundesarhivom
Preuzmite u pdf formatu (116.35 kB) Saša Ilić, Britanski državni arhiv, 23-27. septembra 2002. godine
Preuzmite u pdf formatu (95.31 kB) Miladin Milošević, Prva međunarodna konferencija o diplomatskim arhivima ministarstava inostranih poslova zemalja Jugoistočne Evrope, Bukurešt, 29. maj – 2. jun 2002. godine
Preuzmite u pdf formatu (109.72 kB) Nada Lukić, Seminar iz arhivističke teorije i prakse, "Svetska kuća kulture" (Maison des cultures du Monde), Pariz, 14. novembar – 16. decembar 2001. godine
Preuzmite u pdf formatu (116.80 kB) Olivera Porubović – Vidović, Osma međunarodna konferencija arhiva Centralne i Istočne Evrope, Popovo (Poljska), 31. maja – 1. juna 2002. godine
Preuzmite u pdf formatu (128.79 kB) Olivera Porubović – Vidović, Letnja škola "Elektronsko izdavaštvo kulturnog nasleđa", Sofija, 9-28. septembra 2002. godine

Preuzmite u pdf formatu (420.54 kB) PRIKAZI
  • Comma, International Journal on Archives 2002, 1-2, ICA.- Paris 2002 (Predrag Krejić)
  • Ljubodrag Dimić, Nikola Žutić, Blagoje Isailović, Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929-1931 (Ljubomir Petrović) 
  • Milić F. Petrović, Pljevaljska gimnazija 1901-2001.- Dokumenti.- Monografija (Miloš Starovlah) 
  • Zvezdan Folić, Vjerske zajednice u Crnoj Gori 1918-1953 (Jelena Opra) 
  • Stamen St. Kuzmanović, Spasiti od zaborava - Kumanovska bitka i spomenik na Zebrnjaku (23-24. oktobar 1912) (Nada Petrović) 
  • Izveštaji Državne straže Moravskog okruga 1941-1945 (Jelena Opra) 
  • Radmila Radić, Država i verske zajednice 1945-1970, I-II (Zoran Janjetović) 
  • Desimir Tošić, Kolektivizacija u Jugoslaviji 1949-1953 (Ivana Dobrivojević)

IN MEMORIAM
Preuzmite u pdf formatu (138.37 kB) Spasoje Ašković (1936 – 2002), (Vukman Boričić)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS