Izveštaji Ministarstva inostranih poslova za 1937.
Pročitaj mi

Data/Images/kor_izv_mip_1937_1s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević, v.d. direktora
Priredila: Nada Petrović
Predgovor: dr Aleksandar Životić
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2013.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (245.00 kB), 
- napomene priređivača Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (129.00 kB), 
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (178.00 kB) 

Iz štampe je izašla 8 knjiga Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1937. godinu iz edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930–1940. Knjiga sadrži političke izveštaje iz 17 zemalja: Albanije, Austrije, Bugarske, Belgije, Velike Britanije, Grčke, Egipta, Italije, Mađarske, Nemačke, Palestine, Poljske, Rumunije, Turske, Čehoslovačke, Francuske i Španije. Mesečni izveštaji su dati hronološki od januara do decembara 1937 i obrađeni su u 287 napomena. Strukturu osme knjige Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1937. čine: Predgovor dr Aleksandar Životić; Napomene priređivača: Nada Petrović; osnovni tekst arhivske građe (koji je u nizu hronološki) sa 287 napomena; indeksi ličnih imena i geografskih naziva; izvori i literatura i sadržaj. (Opširnije, vidi: NAPOMENE PRIREĐIVAČA)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS