JUGOSLOVENSKO - ALŽIRSKI ODNOSI 1956-1979

 Data/Images/kor_yu_alz_odnosi_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije, ustanova kulture od nacionalnog značaja
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Uređivački odbor: Dragomir Bondžić, Ljubodrag Dimić, Aleksandar Životić, Dušan Jončić, Miladin Milošević, Mitar Todorović
Priređivači: Miladin Milošević, Nada Pantelić
Predgovor: Ljubodrag Dimić, Dragan Bogetić
Štampa: JP "Službeni glasnik", Beograd
Tiraž: 250 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (320 kB),
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (250 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS