Jugoslavija - Sjedinjene Američke Države

Data/Images/kor_sp_yu_usa_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević, v.d. direktora
Priredili: Miladin Milošević i Nada Pantelić
Predgovor: Miladin Milošević i Nada Pantelić
Štampa: M-GRAF Trstenik
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (150.23 kB), 
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (72.23 kB) 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS