Jugoslavija – Alžir, Zbornik radova sa naučne konferencije održane u Alžiru 27. januara 2013.
Pročitaj mi

Data/Images/jug_alzir_korice_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Redakcioni odbor: Dr Dragan Bogetić, Prof. dr Ljubodrag Dimić, Miladin Milošević, Nada Pantelić, Nada Petrović,  Abdelmadjid Chikhi
Uvodna reč: Miladin Milošević, v.d. direktora Arhiva Jugoslavije
Predgovor: Abdelkader Msedoua, ambasador Alžira u Srbiji
Štampa: M-GRAF, Trstenik
Tiraž: 300
Beograd, 2013.

Preuzmite:
- predgovor Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (72,4 kB),
- uvodna reč Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (62,9 kB),
- sadržaj Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (39 kB),

 

Na naučnoj konferenciji u Alžiru, učestvovali su eminentni istoričari sa sledećim temama:

  • Dr Dragan Bogetić, Jugoslavija i borba alžirskog naroda za nacionalno oslobođenje 1954–1962;
  • Prof. dr Ljubodrag Dimić, Jugoslavija i Alžir 1961–1965;
  • Dr Aleksandar Životić, Jugoslavija, Alžir i arapski Svet 1954–1973;
  • Mr Jovan Čavoški, Jugoslavija, Alžir, nesvrstane zemlje i velike sile u hladnom ratu 1954–1962;
  • Dr Dragomir Bondžić, Studenti iz Alžira u Jugoslaviji 1958–1965.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS