Internet izložbe
Pročitaj mi

Kreiranjem rubrike Internet izložbe priređivači sajta žele da omoguće široj javnosti, bez obzira na mesto stalnog boravka, da se upozna sa bogatstvom i šarolikošću arhivskih dokumеnata koji se u njemu čuvaju.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS