I ovo je arhivska građa

Kada se kaže arhivska građa, obično se misli na različita dokumenta nastala radom ustanova ili pojedinaca, dokumenta koja imaju svoju karakterističnu strukturu, formalna obeležja i karakterističan činovnički jezik. Takvi akti nesumnjivo preovlađuju u fondovima svih arhiva, ali postoje i oni koji i formalno i suštinski odudaraju od naše uobičajene predstave o arhivskoj građi. Priređivači vebsajta potrudili su se da na ovom mestu prikažu neke karakteristične primere atipične arhivske građe u Arhivu Jugoslavije.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS