Beograd – Otava, diplomatski odnosi od uspostavljanja do danas
Data/Images/izl_61_najava_plakat.jpg

Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 31 maj 2021.
Izložbu otvorio: Džajlz Norman, ambasador Kanade u Republici Srbiji
Organizacija: Arhiv Jugoslavije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i Ambasada Kanade u Beogradu
Autori izložbe: Dušan Jončić i Miroslava Medaković
Informativno sredstvo: najavni plakat, izložbeni plakati

Arhiv Jugoslavije priredio je izložbu arhivskih dokumenata Beograd - Otava Diplomatski odnosi od uspostavljanja do danas, povodom obeležavanja 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Izložba je plod saradnje sa Ambasadom Kanade u Beogradu i Diplomatskim arhivom Ministarstva spoljnih poslova.

Na otvaranju izložbe govorili su: dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije; parlamentarni sekretar Ministarstva inostranih poslova Kanade Robert Olifant, kao i ambasador Republike Srbije u Otavi Dejan Ralević, koji su se putem video-veze obratili posetiocima; te Nj. E. gospodin Džajlz Norman, ambasador Kanade u Republici Srbiji, koji je ujedno i otvorio izložbu.

Prisutnima se, u svojstvu domaćina, prvo obratio direktor Arhiva Jugoslavije rekavši da izložbu čine arhivska dokumenta, fotografije i bilateralni ugovori, koji svedoče o kontinuitetu čvrstih veza između Srbije i Kanade. Iako su diplomatski odnosi počeli još 20-ih godina prošlog veka, datumom zvaničnog početka odnosa između Beograda i Otave smatra se 30. maj 1941. godine, kada je datiran Ukaz kralja Petra II, koji govori o odluci da se u Otavi otvori Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije. Istakavši da ovo nasleđe počiva na kvalitetnoj osnovi koja nam omogućava da baštinimo sva ona pozitivna iskustva koja su generacije pre nas utemeljile sarađujući u važnim diplomatskim poslovima, Terzić je rekao da geografska udaljenost zemalja kao što su Srbija i Kanada nije bila prepreka da se uspostavi kvalitetna i dobra saradnja.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Nemanja Starović podsetio je da su naša dva naroda i pre formalnih diplomatskih kontakata povezivale podjednako svetle tradicije, da odnosi Srbije i Kanade, uspostavljeni u vremenima velikih izazova, kada su naši narodi pokazivali hrabrost, jedinstvo i solidarnost u borbi za očuvanje zajedničkih civilizacijskih vrednosti, govore o tome da naše dve zemlje i danas mogu biti istinski saveznici. Ukazao je na kontinuiranu kanadsku podršku srpskom procesu evrointegracija, istakavši da Srbija i Kanada dele svest o neophodnosti očuvanja mira, stabilnosti i bezbednosti, kao i viziju prosperiteta na prostoru Zapadnog Balkana. Gospodin Starović se takođe osvrnuo i na činjenicu da u Kanadi živi brojna srpska dijaspora, koja predstavlja važan integrativni element i direktnu sponu naših dveju država.

Govoreći o tri niti koje povezuju narode dve zemlje Nj.E. Džajlz Norman je kao prvu nit označio imigraciju, jer su u 19. veku doseljenici iz ovog regiona u značajnom broju počeli da pristižu u Kanadu, uspostavljajući tako srpsku dijasporu u toj zemlji, te je istorija ove dijaspore dvostruko duža od 80 godina zvaničnih diplomatskih odnosaa i dijaspora predstavlja osnovu veza između dva naroda koje su obogatile, produbile i ojačale međusobne bilateralne odnose. Kao drugu nit gospodin Norman je istakao da su Srbija i Kanada i u Prvom i u Drugom svetskom ratu bile saveznice, da je Srbija u oba rata pretrpela ogromne gubitke, a da su mnogi Kanađani, učestvujući u savezničkim medicinskim misijama Prvog svetskog rata u ovom regionu, kao i vazduhoplovnim akcijama u Drugom svetskom ratu, sahranjeni na groblju Komonvelta u Beogradu, što svedoči o ulozi Kanade. Prema popisu stanovništva, Kanađana srpskog porekla ima gotovo 100.000 hiljada, mada je taj broj nesumnjivo veći i sa dijasporom iz drugih zemalja i raznih delova sveta, obiljem različitih jezika, religija i kultura čine inkluzivnost, koja još više osnažuje Kanadu, što je treća nit koja spaja ova dva naroda. I kad se pogledaju sve tri niti (imigracija, Evropa, inkluzivnost) vidi se da 80 godina posle uspostavljanja diplomatskih veza, mnoge dimenzija odnosa dve zemlje ostaju iste, čak i izvan onih koje su očigledne i istaknute, kao što su bilateralna i multilateralna saradnja, trgovina i investicije.

Zahvalivši se Arhivu Jugoslavije i Odeljenjima Ministarstva spoljnih poslova na saradnji, kao i trudu koji je uložen u pripremu materijala za izložbu, gospodin Norman je izložbu proglasio otvorenom. Po otvaranju, gospoda Nemanja Starović i Džajlz Norman razgledali su izložbu. Na postavci, u formi plakata, predstavljeno je 189 dokumenata i fotografija iz fondova i zbirki Arhiva Jugoslavije, Diplomatskog arhiva MSP i Muzeja Jugoslavije, koji govore o najvažnijim događajima iz istorije međusobnih odnosa dveju država.

Izložba će za posetioce biti otvorena do 1. avgusta 2021, svakog radnog dana od 10 do 16 časova.

POSTAVKA IZLOŽBE - PANOI

Data/Images/aj_miz61_p01_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p02_m.jpg


 Data/Images/aj_miz61_p03_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p04_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p05_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p06_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p07_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p08_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p09_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p10_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p11_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p12_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p13_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p14_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p15_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p16_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p17_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p18_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p19_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p20_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p21_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p22_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p23_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p24_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p25_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p26_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p27_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p28_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p29_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p30_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p31_m.jpg


Data/Images/aj_miz61_p32_m.jpg


FOTOGRAFIJE SA OTVARANjA IZLOŽBE U BEOGRADU

Data/Images/izl_can_2021_1m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_2m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_3m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_4m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_5m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_6m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_7m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_8m.jpg

Data/Images/izl_can_2021_9m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS