2001. - "Udruženje jugoslovenskog učiteljstva"
Pročitaj mi

Naslovna strana kataloga Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 22. januar 2001.
Izložbu otvorio: dr Aleksandar Jovanović, prodekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: Sandra Popović
Informativno sredstvo: katalog Preuzmite katalog u pdf formatu (1.4 MB)

 

U okviru proslave godišnjice Arhiva Jugoslavije otvorena je izložba "Udruženje jugoslovenskog učiteljstva" koja ima za cilj da upozna javnost sa delovanjem ove staleške organizacije. Izložbu čini 212 originalnih dokumenata koncipiranih u 19 tematskih celina.

Neke od izložbenih eksponata možete i sada pogledati.


Data/Images/aj_9_miz4_l1_s.jpg

 

Pravila udruženja jugoslovenskog učiteljstva,
1920.

Data/Images/aj_9_miz4_l2_s.jpg

 

Program rada Glavne skupštine Jugoslovenskog učiteljskog udruženja
u Dubrovniku, 1924.

Data/Images/aj_9_miz4_l3_s.jpg

 

Društvo za podizanje Instituta Nikole Tesle i Odbor za proslavu 8-godišnjice Nikole Tesle pozivaju Jugoslovensko učiteljsko udruženje da se uključi u akciju "promocije otkrića velikog naučnika",
mart 1936.

Data/Images/aj_9_miz4_l4_s.jpg

 

Pismo udruženja Milanu Stojadinoviću u kome se protestvuje zbog predugog zadržavanja Narodne prosvete na cenzuri,
1937.

Data/Images/aj_9_miz4_l5_s.jpg

 

Roditeljski list br. 5,
Beograd, januar 1936.

Data/Images/aj_9_miz4_l6_s.jpg

 

Pismo načelnika Ministarstva prosvete koji obaveštava Jugoslovensko učiteljsko udruženje da Francusko udruženje učitelja želi da stupi u vezu sa sličnim organizacijama u Kraljevini SHS,
1922.

Data/Images/aj_9_miz4_l7_s.jpg

 

Pozivnica na Svečanu Akademiju u organizaciji Saveza jugoslovensko-čehoslovačkih liga,
1936.

Data/Images/aj_9_miz4_l8_s.jpg

 

Dopis Udruženja rezervnih oficira i ratnika Udruženju jugoslovenskih učitelja u kome se izlaže inicijativa da se podigne spomen bista Arčibaldu Rajsu na Kalemegdanu,
1930.

Data/Images/aj_9_miz4_l9_s.jpg

 

Apeal Međunarodnog saveza učiteljskih udruženja za pomoć deci španskih učitelja,
1937.

Data/Images/aj_9_miz4_l10_s.jpg

 

Rezolucija godišnje skupštine Udruženja - Povereništvo Beograd o nastavi veronauke u školama,
1924.

Data/Images/aj_9_miz4_l11_s.jpg

 

Fotografija knjige na kojoj je ispisana zakletva đaka narodnih škola Dravske banovine izrečena na grobu kralja Aleksandra
1934.

Data/Images/aj_9_miz4_l12_s.jpg

 

Pismo Milutina Stankovića, predsednika Udruženja jugoslovenskog učiteljstva, ministru prosvete, o različitim oblicima pritisaka i zastrašivanja koje policija u Južnoj Srbiji vrši na mlade učitelje tokom predizborne kampanje,
1923.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS