1988. - "Ujedinjenje jugoslovenskih naroda - od ideje do stvaranja države 1918."
Pročitaj mi

Naslovna strana kataloga Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 27. decembar 1988.
Izložbu otvorio: akademik Aleksandar Fira, predsednik Saveta akademije nauka i umetnosti SFRJ
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: mr Gojko Malović
Informativno sredstvo: katalog

Gostovanja izložbe
: Peking, Šangaj (1989.), Moskva (1990.)
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS