2017 - Sunce tuđeg neba: doseljavanje iz Jugoslavije u Kanadu 1924 - 1930

U Etnografskom muzeju u Beogradu, 22. avgusta 2017, otvorena je izložba Sunce tuđeg neba: doseljavanje iz Jugoslavije u Kanadu 1924 – 1930. Autor izložbe je Milovan Mračević. Izložbu je otvorio Predrag Krejić, arhivski savetnik u Arhivu Jugoslavije.
Povod za  izložbu je obeležavanje 150. godišnjice Kanadske konfederacije 1867–2017. u kojoj su iseljenici iz raznih zemalja dali svoj pečat. Prikazano je iskustvo 25000 iseljenika iz Jugoslavije, učesnika u najvećem talasu evropske imigracije u Kanadu pre Drugog svetskog rata.
Na izložbi su prikazane fotografije i dokumenti koje je autor prikupljao tokom višedecenijskog istraživanja istorijata useljavanja u tu zemlju. Korišćena je i arhivska građa fonda AJ- 420 (Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Montrealu) koji se čuva u Arhivu Jugoslavije.

Data/Images/izl_2017_bg_etn_1m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS