Stigli ste - upoznajte se sa uobičajenom procedurom
Pročitaj mi

Ulazite na kapiju i javljate se dežurnom portiru kome saopštavate razloge zbog kojih ste došli i obaveštavate ga da li nosite sa sobom digitalni aparat i/ili laptop. (Zabranjen je ulaz u papučama, kao i u slučaju da na sebi imate majicu bez rukava ili ste u kratkim pantalonama.)

Ostavljate lične isprave (ličnu kartu ili pasoš) a dobijate propusnicu, koju morate nositi zakačenu na vidnom mestu za sve vreme boravka u prostorijama Arhiva, kao i ključ sa brojem ormarića za garderobu.

Prolazite kroz arhivski park i ulazite u Arhiv ili u svet prošlosti.

U holu vas dočekuje stalna izložba o Arhivu Jugoslavije i manja tematska izložba arhivske građe Arhiva Jugoslavije. Prateći levi smer kretanja hodnikom proći ćete pored biblioteke (soba 23), a posle nekoliko stepenika ukoliko nastavite pravo hodnikom videćete ormariće za garderobu i ulaz u čitaonicu (soba 28). Čitaonica radi od 9:00 do 18:00 časova.

Dežurnom službeniku saopštavate temu istraživanja i ako postoje bilo kakve mogućnosti da možete naći informacije za svoju temu dobićete naučno-informativna sredstva u papirnoj formi za fondove i zbirke koje se nalaze u Arhivu. Informativna sredstva možete pretraživati i uz pomoć računara.

Posle tog istraživanja, ukoliko ste našli podatke za svoju temu, popunićete formular "Prijava za korišćenje arhivske građe", čitkim rukopisom (štampanim slovima) sa ličnim podacima i navedenim signaturama i nazivima fondova i zbirki koje želite da istražujete. Svi istraživači, prijavljene teme i korišćeni fondovi nalaze se u bazi podataka EVIDENT. Baza podataka o istraživačima pokazuje da su najčešće teme istraživanja bile: Katolička crkva, Narodnooslobodilački rat 1941–1945, Komunistička partija Jugoslavije, kulturna baština, Srpska pravoslavna crkva, Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije, žrtve rata, genocid i ratni zločini 1941–1945, agrarna politika i kolonizacija, stvaranje Jugoslavije, odnosi Kraljevine Jugoslavije sa drugim zemljama (posebno Italijom, Nemačkom i Bugarskom), vojska Kraljevine Jugoslavije, političke stranke u Kraljevini Jugoslaviji, Drugi svetski rat, radnički pokret i druge.

Najčešće su korišćeni fondovi Ministarstva prosvete, Ministarstva trgovine i industrije, Dvora, Ministarskog saveta, Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije, Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, zbirke Milana Stojadinovića i Jovana Jovanovića Pižona, Savezni geološki zavod itd.

Publikacija sa svim podacima iz baze EVIDENT, dostupna u čitaonici Arhiva, može pomoći vama i budućim istraživačima koji rade slične teme.

Posle odobrenja vaše prijave popunićete "Trebovanje" sa navedenim brojem fonda, brojem fascikle i brojem arhivske jedinice ili signaturom knjige evidencija koje ste odabrali za istraživanje u toku narednog dana. Trebovanje za naredni dan treba popuniti do 13 časova. Jednim trebovanjem možete dobiti dnevno 4 fascikle, ili 4 knjige evidencija, ili 10 arhivskih jedinica, ili 2 rolne mikrofilma, ili 2 mape arhitektonskih projekata, ili 2 mape geoloških karata.

Za detaljnije informacije o sadržaju arhivskih fondova i zbirki možete se obratiti savetniku za informisanje koji se nalazi u neposrednoj blizini čitaonice (soba 26), ili zakazati sastanak sa najkompetentnijim arhivistom koji najbolje poznaje temu koju istražujete ili arhivski fond koji vas zanima.

Fascikle sa arhivskom građom ili arhivske jedinice morate listati pažljivo bez remećenja redosleda listova (zabranjeno je: savijanje dokumenata, pisanje po dokumentima, kvašenje dokumenata, stavljanje drugih predmeta na dokumente, pisanje beležaka preko dokumenata, odlaganje dokumenata na pod, pisanje beležaka bilo kakvom olovkom osim grafitnom, razvezivanje dokumenata i sl.). Ukoliko primetite da su neki dokumenti oštećeni prijavite dežurnom službeniku.

Dokumenta koja vas interesuju pažljivo ćete označiti (po uputstvu dežurnog službenika u čitaonici), popuniti "Zahtev za fotokopiranje arhivske građe" i predati ih dežurnom službeniku u čitaonici da ih prosledi u službu za kopiranje. Kutije i arhivske jedinice u kojima niste našli tražene informacije ili ste ih prepisali ručno ili sami umnožili svojim aparatima vratićete dežurnom službeniku.

Dopunske informacije koje su objavljene u bibliotečkoj građi dobićete u biblioteci (soba 23).

U biblioteci možete tražiti određenu publikaciju ili članak, a možete dobiti i opšte informacije o publikovanoj građi za temu koja vas interesuje bez obzira na to da li se one nalaze u biblioteci Arhiva ili u nekoj drugoj biblioteci.

Ako u biblioteci nađete odgovarajuće publikacije zadužićete se za njih na svoje ime i one će vam biti dostavljene u čitaonicu gde ih možete proučavati i umnožavati na način koji vam odgovara.

Kada je kopiranje arhivske i bibliotečke građe završeno odlazite u službu računovodstva (prvi sprat, soba 51) gde ćete dobiti račun za plaćanje vaših kopija po  cenovniku Preuzmite datoteku u pdf formatu, (114 KB). Posle uplate u obližnjoj banci sa priznanicom o plaćenom računu možete preuzeti vaše kopije.

Kada objavite svoj naučni rad potrebno je da biblioteci Arhiva dostavite original ili kopiju rada u papirnoj ili elektronskoj formi. Podaci o vašem radu, sa fondovima Arhiva Jugoslavije koje ste u njemu citirali, biće uneti u bazu podataka Biblio.

Kada se umorite, možete otići u restoran idući od čitaonice pravo, prolazeći biblioteku, centralni hol do kraja hodnika (soba 19). Po vrlo pristupačnim cenama možete naručiti kafu, čaj ili sok.

Restoran radi od 8:30 do 15:30 časova. 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS