Premijeri
Pročitaj mi

Od stvaranja zajedničke jugoslovenske države, 1. decembra 1918, do juna 2006, kada je posle referenduma u Crnoj Gori prestala da postoji Državna zajednica, na mestu predsednika vlade smenile su se 33 ličnosti. Za to vreme stvoreno je i raspušteno čak 65 kabineta. Od toga, 38 vlada je bilo zastupljeno u periodu Kraljevine SHS / Jugoslavije (do 27-martovskog puča 1941. godine), 7 za vreme izbeglištva u Londonu (zaključno sa poslednjom Šubašićevom vladom, do 5. marta 1945. godine), 14 u eposi socijalističke Jugoslavije (DFJ, FNRJ, SFRJ) i 7 vlada od formiranja Savezne Republike Jugoslavije, kao i Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Zavisno od epohe i društveno-političkih okolnosti vlade su, kao i njihovi prvi ministri, nosile različite nazive. Najpre je, u periodu postojanja Kraljevine SHS /Jugoslavije, vlada bila Ministarski savet, a njen premijer predsednik Ministarskog saveta. Taj je termin ostao u upotrebi i kraće vreme po uspostavljanju socijalističkog sistema vlasti. Ustavom od 1946. godine predviđen je naziv Vlada FNRJ i predsednik Vlade FNRJ. Ustavom iz 1953. godine vlada je preimenovana u Savezno izvršno veće, a predsednik Republike je figurirao kao predsednik Saveznog izvršnog veća. Tek 30. juna 1963. godine Savezno izvršno veće je, nakon ustavnih promena i donošenja Odluke o izboru Saveznog izvršnog veća, dobilo svog predsednika. Nakon raspada jugoslovenske federacije i formiranja SRJ, od 1992. godine jugoslovenska vlada dobija naziv Savezna vlada, a njen prvi ministar predsednik Savezne vlade. Poslednja promena nastala je 4. februara 2003. kada je usvojena i proglašena Ustavna povelja Državne zajednice Srbije i Crne Gore i kada je izabran njen predsednik.

Istovremeno postojalo je više kolokvijalnih naziva za najviši izvršni organ državne vlasti i njenog predsednika, među kojima se u arhivskoj građi i literaturi najviše sreću: Kraljevska Vlada, Jugoslovenska Kraljevska Vlada, (u doba Kraljevine SHS / Jugoslavije), Kraljevska vlada – London, Emigrantska vlada, Izbeglička vlada u Londonu (tokom egzila), Federalna vlada, Savezna vlada (u vreme socijalističke Jugoslavije, SRJ i Državne zajednice).

Na ovom mestu izlažemo spisak svih jugoslovenskih predsednika vlada, sa periodima u kojima su obavljali svoje funkcije, i njihove fotografije sa osnovnim biografskim podacima. Izložene fotografije nalaze se u posedu Arhiva (zbirke fotografija i publikacije), sem nekoliko koje se nalaze u privatnim zbirkama.


Stojan Protić
(Kruševac, 16.01.1857. –
Beograd, 28.10.1923.)

Data/Images/aj_10_03_01_protic_s.jpg

       Period delovanja vlade

         - 20.12.1918. - 16.08.1919; 
         - 19.02.1920. - 17.05.1920.

Ljubomir Davidović
(Vlaško Polje, 24.12.1863. –
Beograd, 19.02.1940.)

Data/Images/aj_10_03_01_davidovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 16.08.1919. - 19.02.1920; 
         - 27.07.1924. - 06.11.1924.

       Broj mandata predsednika:
         - tri

dr Milenko R. Vesnić
(Dunište, Raška, 13.02.1863. –
Pariz, 28.05.1921.)

Data/Images/aj_10_03_01_vesnic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

           - 17.05.1920. - 01.01.1921.

        Broj mandata predsednika
           - dva


Nikola Pašić
(Zaječar, 19.12.1845. –
Beograd, 10.12.1926.)

Data/Images/aj_10_03_01_pasic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 01.01.1921. - 27.07.1924;
         - 06.11.1924. - 08.04.1926.

       Broj mandata predsednika
         - deset


Nikola T. Uzunović
(Niš, 03.05.1873. –
Beograd, 19.07.1954.)

Data/Images/aj_10_03_01_uzunovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 08.04.1926. - 17.04.1927;
         - 27.01.1934. - 20.12.1934.

       Broj mandata predsednika:
         - sedam


Velimir-Velja Vukićević
(selo Oparić, 11.07.1871. –
Beograd, 27.11.1930.)

Data/Images/aj_10_03_01_vukicevic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 17.04.1927. - 27.07.1928.

        Broj mandata predsednika:
          - dva


dr Anton Korošec
(Biserjani, 12.05.1872. –
Beograd, 14.12.1940.)

Data/Images/aj_10_03_01_korosec_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 27.07.1928. - 06.01.1929.

gen. Petar Živković
(Negotin, 05.02.1879. –
Pariz, 03.02.1947.)

Data/Images/aj_10_03_01_zivkovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 06.01.1929. - 04.04.1932.

       Broj mandata predsednika:
         - tri


dr Vojislav Marinković
(Beograd, 13.05.1876. –
Beograd, 18.09.1935.)

Data/Images/aj_10_03_01_marinkovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 04.04.1932. - 03.07.1932.

dr Milan Srškić
(Beograd, 03.02.1880. –
Beograd, 12.04.1937.)

Data/Images/aj_10_03_01_srskic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 03.07.1932. - 27.01.1934.

       Broj mandata predsednika:
         - dva


Boguljub Jevtić
(Kragujevac, 24.12.1887. –
Pariz, 1967.)

Data/Images/aj_10_03_01_jevtic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 21.12.1934. - 24.06.1935.

dr Milan Stojadinović
(Čačak, 04.08.1888. –
Buenos Ajres, 24.10.1961.)

Data/Images/aj_10_03_01_stojadinovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 24.06.1935. - 05.02.1939.

        Broj mandata predsednika:
          - dva


Dragiša Cvetković
(Niš, 15.01.1893. –
Pariz, 18.02.1969.)

Data/Images/aj_10_03_01_cvetkovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 05.02.1939. - 27.03.1941.

       Broj mandata predsednika
         - dva


gen. Dušan Simović
(Kragujevac, 09.11.1882. –
Beograd, 26.08.1962.)

Data/Images/aj_10_03_01_simovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 27.03.1941 - 11.01.1942.

dr Slobodan Jovanović
(Novi Sad, 03.12.1869. –
London, 12.12.1958.)

Data/Images/aj_10_03_01_jovanovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 11.01.1942. - 26.06.1943.

        Broj mandata predsednika:
          - dva


Miloš Trifunović
(Užice, 30.10.1871. –
Beograd, 21.02.1957.)
 

Data/Images/aj_10_03_01_trifunovic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 26.06.1943. - 10.08.1943.

dr Božidar Purić
(Beograd, 19.02.1891. –
Čikago, 28.10.1977.) 
 

Data/Images/aj_10_03_01_puric_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 10.08.1943. - 01.06.1944.

dr Ivan Šubašić
(Vukova Gorica kod Karlovca, 27.05.1892.–
Zagreb, 22.03.1955.)

Data/Images/aj_10_03_01_subasic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 01.06.1944. - 05.03.1945.

        Broj mandata predsednika:
          - dva


Josip Broz Tito
(Kumrovec, 07.05.1892. –
Ljubljana, 04.05.1980.)

Data/Images/aj_10_03_01_tito_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 07.03.1945. - 30.06.1963.

       Broj mandata predsednika:
         - četiri


Petar Stambolić
(Brozova, Ivanjica, 12.07.1912. –
Beograd, 21.09.2007.)

Data/Images/aj_10_03_01_stambolic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 30.06.1963. - 19.05.1967.

Mika Špiljak
(Odra, Sisak, 28.11.1916. -
Zagreb, 25.05.2007.)

Data/Images/aj_10_03_01_spiljak_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 19.05.1967. - 18.05.1969.

Mitja Ribičič
(Trst, 29.05.1919.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_ribicic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 18.05.1969. - 30.07.1971.

Džemal Bijedić
(Mostar, 22.04.1917. –
Inač kod Kreševa, 18.01.1977.)

Data/Images/aj_10_03_01_bijedic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 30.07.1971. - 18.01.1977.

       Broj mandata predsednika:
         - dva


Veselin Đuranović
(Martinići, Danilovgrad, 17.05.1925. –
Podgorica, 1997.)

Data/Images/aj_10_03_01_djuranovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 15.03.1977. - 16.05.1982.

        Broj mandata predsednika:
          - dva


Milka Planinc
(Drniš, 21.11.1924.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_planinc_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 16.05.1982. - 16.05.1986.

Branko Mikulić
(Podgrađe, Gornji Vakuf, 10.06.1928. –
Sarajevo, 11.04.1994.)

Data/Images/aj_10_03_01_mikulic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 16.05.1986. - 16.03.1989.


Ante Marković
(Konjic, 25.11.1924.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_markovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 16.03.1989. - 14.07.1992.

Milan Panić
(Beograd, 20.12.1929.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_panic_s.jpg

      Period delovanja vlade:

        - 14.07.1992. - 02.03.1993.

dr Radoje Kontić
(Starševina kod Nikšića,
31.05.1937.)

Data/Images/aj_10_03_01_kontic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 02.03.1993. - 20.05.1998.

       Broj mandata predsednika:
         - dva


mr Momir Bulatović
(Podgorica, 21.09.1956.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_bulatovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 20.05.1998. - 04.11.2000.

Zoran Žižić
(Podgorica, 04.03.1951.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_zizic_s.jpg

      Period delovanja vlade:

        - 04.11.2000. - 24.07.2001.

Dragiša Pešić
(Danilovgrad, 08.08.1954.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_pesic_s.jpg

       Period delovanja vlade:

         - 24.07.2001. - 07.03.2003.

Svetozar Marović
(Kotor, 31.03.1955.) 
  

Data/Images/aj_10_03_01_marovic_s.jpg

        Period delovanja vlade:

          - 07.03.2003. - 03.06.2006.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS