Delatnost Arhiva
Pročitaj mi

Delatnost Arhiva utvrđena je zakonskim i podzakonskim aktima, a poslovi kroz koje se ta delatnost vrši su sledeći:

 • zaštita arhivske građe van Arhiva
 • prijem, smeštaj i zaštita arhivske građe u Arhivu
 • sređivanje i obrada arhivske građe
 • informisanje o fondovima i arhivskoj građi iz nadležnosti Arhiva
 • obezbeđenje uslova za korišćenje arhivske građe
 • objavljivanje arhivske građe, informativnih sredstava o arhivskoj građi i drugih publikacija kojima se unapređuje korišćenje arhivske građe
 • izlaganje arhivske građe, organizovanje predavanja i drugih oblika kulturno- obrazovne delatnosti
 • istraživanje i snimanje arhivske građe u zemlji i inostranstvu radi kompletiranja fondova Arhiva
 • primena novih tehnologija u svim domenima rada Arhiva, u skladu sa pozitivnom praksom drugih arhiva i srodnih institucija u zemlji i inostranstvu
 • obezbeđivanje tehničke zaštite arhivske građe
 • saradnja sa arhivima i drugim srodnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu
 • primena Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks D – Arhive, u pogledu "Državne arhive SFRJ".
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS