Normativna akta
Statut Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 259 KB
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Arhiva Jugoslavije 1 Preuzmite datoteku u pdf formatu, 449 KB
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Arhiva Jugoslavije 2 Preuzmite datoteku u pdf formatu, 449 KB
Odluka o osnivanju Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 449 KB
Odluka o utvrđivanju zgrade Arhiva Jugoslavije u Beogradu za spomenik kulture Preuzmite datoteku u pdf formatu, 449 KB
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 2.8 MB
Izmene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Jugoslavije 2018 Preuzmite datoteku u pdf formatu, 2.8 MB
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupka javne nabavke u Arhivu Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.48 MB
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja Preuzmite datoteku u pdf formatu, 111 KB
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti Preuzmite datoteku u pdf formatu, 111 KB
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Preuzmite datoteku u pdf formatu, 89 KB
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.3 MB
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.0 MB
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 MB
Pravilnik o planiranju finansiranja delatnosti Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.8 MB
Pravila korišćenja službenih objekata i prostorija Arhiva Jugoslavije sa pripadajućom opremom i parkovskim površinama Preuzmite datoteku u pdf formatu, 2.9 MB
Informacije od javnog značaja Preuzmite datoteku u pdf formatu, 62 KB
Strategija upravljanja rizicima u Arhivu Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 771 KB
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS