Zaposleni
Pročitaj mi

Ukupan broj zaposlenih u  Arhivu je 44, i to:

 • 28 sa visokom stručnom spremom od kojih, jedan doktor nauka i dva magistra 
 •   7 sa višom stručnom spremom
 •   9 sa srednjom školskom spremom

Broj zaposlenih koji imaju stručna zvanja je sledeći:
 • arhivski savetnik - 8
 • viši arhivist - 10
 • arhivist - 1
 • viši arhivski pomoćnik prve vrste - 5
 • arhivski pomoćnik prve vrste - 5
 • arhivski pomoćnik - 2
 • konzervator savetnik - 1
 • viši konzervator - 1
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS