Pregled međunarodnih aktivnosti 2012. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd,
2. mart
U Arhivu gostovala izložba Narodna skupština Republike Srpske 1991–2011
Beograd,
19. april
Ambasador Republike Belorusije posetio Arhiv
Banjaluka,
23. april
Izložba Ivo Andrić u diplomatiji gostovala u Banjaluci
Beograd,
24 - 27. april
Delegacija Državne arhivske službe Ukrajine posetila Arhiv
Beograd,
17. maj
Ambasadorka Republike Kube posetila Arhiv.
Beograd,
11. oktobar
Delegacija Nacionalnog arhiva Republike Indonezije boravila je u Arhivu Jugoslavije. Cilj posete bio je usaglašavanje teksta Memoranduma o razumevanju između Arhiva Jugoslavije i Nacionalnog arhiva Indonezije u oblasti arhivske službe, koji će biti potpisan 10. marta 2013. godine u Indoneziji.
Beograd,
26. oktobar
Direktor Instituta za balkanske studije i Centra za trakologiju Bugarske akademije nauka, dr Aleksandar Kostov, i dr Braca Ristić, predstavnik Balkanološkog instituta SANU, vodili su razgovore u Arhivu Jugoslavije sa vršiocem dužnosti direktora Arhiva Jugoslavije, Miladinom Miloševićem, u vezi zajedničkog projekta objavljivanja izvora za istoriju međudržavnih odnosa.

 

Na multilateralnom planu

Beograd, 
24 - 26. maj
Međunarodna konferencija Pokret nesvrstanosti (PN) u vreme Hladnog rata: pouke i perspektive.

 

 

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS