Ambasador Arapske Republike Egipat posetio Arhiv Jugoslavije
Pročitaj mi

Arhiv Jugoslavije je 8. februara 2018. godine posetio Nj.E. ambasador Arapske Republike Egipat u Beogradu, gospodin Amr Aldžovajli (Amr Aljowaily), u pratnji g-đe Imar Belah Gatvari (Iman Bellah Ghatwary), saradnice Ambasade. Cilj posete je dogovor sa direktorom Arhiva, dr Milanom Terzićem, oko obeležavanja 110 godina diplomatskih odnosa Srbije/Jugoslavije i Egipta. Dogovoreno je da se tim povodom u Arhivu Jugoslavije, krajem jula meseca ove godine, organizuje izložba dokumenata manjeg obima, sa izborom glavnih dokumenata u odnosu na temu, bez kataloga, s obzirom da Arhiv Jugoslavije za 2018. godinu već ima fiksiran program rada. Iako bez kataloga, izložba će imati dvojezični, srpsko-engleski, popis dokumenata.

Takođe je dogovoreno da Arhiv Jugoslavije izradi nacrt Memoranduma o saradnji sa Nacionalnim arhivom Egipta, na srpskom i engleskom jeziku i da bi prvi zajednički projekat dva arhiva za naredni period bio zbornik dokumenata o odnosima dve zemlje, na kojem je moguće započeti rad još ove godine.

Pripremajući se za misiju u Beogradu, gospodin Aldžovajli je, koristeći iskustva ranijih ambasadora Arapske Republike Egipat i dostupnan materijal o Srbiji, krajem januara ove godine izdao knjigu "Srbija viđena egipatskim očima". Promocija pomenute knjige očekuje se naredne nedelje, kada gospodin ambasador treba da preda svoje akreditive.

Data/Images/pos_amb_08022018_1m.jpg

Data/Images/pos_amb_08022018_2m.jpg

Data/Images/pos_amb_08022018_3m.jpg

Data/Images/pos_amb_08022018_4m.jpg

Data/Images/pos_amb_08022018_5m.jpg

Data/Images/pos_amb_08022018_6m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS