Poseta ambasadora Kraljevine Maroko Arhivu Jugoslavije
Ambasador Kraljevine Maroko u Beogradu, Nj.E. Mohamed Amin Belhaž (Mohamed Amine Belhaj), u društvu savetnika Ambasade gospodina Mohamed Amina Gazauia (Mohamed Amine Ghazaoui) i gospođice Jovane Đukić, prevodioca, posetio je Arhiv Jugoslavije 26. februara 2020. godine. Cilj posete je bio prikupljanje dokumenata relevantnih za istoriju odnosa dve zemlje, koji bi bili pripremljeni za objavljivanje. Konstatovano je da bi zbornik dokumenata bio bogatiji ukoliko bi u njega ušla i dokumenta Arhiva Maroka. Rad na zborniku protegao bi se na dve godine, a u vezi sa tim Ambasada Kraljevine Maroko bi uspostavila vezu sa Marokanskim arhivom i upriličila susret direktora dva arhiva. Dogovoreno je da se međusobna saradnja na polju arhiva uobliči Sporazumom, te da Arhiv Jugoslavije pripremi nacrt teksta opšteg sporazuma o saradnji. Delegaciji Ambasade Kraljevine Maroko pokazan je depo u kojem se čuva Arhiv predsednika Republike – J.B. Tita, kao i određena dokumenta iz tog fonda.

Data/Images/pos_26022020_1m.jpg

Data/Images/pos_26022020_2m.jpg 

Data/Images/pos_26022020_3m.jpg 

Data/Images/pos_26022020_4m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS