Ambasador Republike Tunis posetio Arhiv Jugoslavijе

Novoimenovani ambasador Republike Tunis Nj.E. Seif Alah Režeb, u pratnji prvog sekretara Ambasade g-đe Rande Ben Amar i prevodioca Jasne Vidmar, posetio je Arhiv Jugoslavije 14. novembra 2017. godine. Tom prilikom g. ambasador se upoznao sa novopostavljenim direktorom Arhiva Jugoslavije dr Milanom Terzićem.
U prethodnim razgovorima sa g-đom Ben Amar (9. novembra o.g.), uz saglasnost g. ambasadora, dogovoreno je da se do kraja ove godine štampa pripremljeni katalog izložbe dokumenata o diplomatskim odnosima dve zemlje, s tim što bi se izložba postavila u Arhivu Jugoslavije u prvom delu naredne godine.
U razgovoru direktora Arhiva i g. Režeba predloženo je da se na otvaranje pomenute izložbe 2018. godine pozove neki od ministara Republike Tunis, koji bi sa odgovarajućim ministrom Republike Srbije otvorio izložbu. Takođe je gospodin ambasador predložio da naslov izložbe glasi "Tunis-Beograd – jedan vek odnosa", kao i da se u izložbu uvrste i dva dodatna dokumenta, jedan iz 1916. godine, koji govori o biranju lokacije za Srpsko vojničko groblje u Bizerti i drugi iz 1939, koji govori o samostalnosti tuniske strane u obavljanju trgovine između Jugoslavije i Tunisa, iako je Tunis još uvek bio pod francuskim protektoratom.
Budući da je Nj.E. ambasador Republike Tunis poznavalac arhivske građe koja se nalazi u tuniskim arhivima, pogotovo građe koja se odnosi na Pokret nesvrstanih, na sastanku je dogovaran i budući zajednički projekat – zbornik dokumenata o odnosima dve zemlje.

Data/Images/pos_14112017_1m.jpg

Data/Images/pos_14112017_2m.jpg

Data/Images/pos_14112017_3m.jpg

Data/Images/pos_14112017_4m.jpg

Data/Images/pos_14112017_5m.jpg

Data/Images/pos_14112017_6m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS