Poseta delegacije Ambasade Republike Indonezije

Novi treći sekretar za kulturu, informacije i društvena pitanja Ambasade Republike Indonezije u Beogradu, gospođa Ari Adiati (Ary Adiati), u društvu koleginice iz istog Odeljenja Ambasade, gospođe Eni Diponegoro,  posetila je Arhiv Jugoslavije u petak, 4. juna 2021. godine. Sa predstavnicama Ambasade Republike Indonezije  razgovarao je dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, a u razgovoru je učestvovala i Ranka Rađenović, arhivski savetnik.

Osnovni cilj posete bio je upoznavanje gospođe savetnice sa dosadašnjim oblicima i fazama saradnje između dve stručne ustanove kakve su Arhiv Jugoslavije i Arhiv Republike Indonezije, kao i nastavak saradnje kroz nove projekte. Naime, jedan od njih je priprema i objavljivanje drugog dela zbornika dokumenata o odnosima dve zemlje, za period 1968-1980. Na kraju posete delegaciji Ambasade pokazano je nekoliko pisama koje su razmenjivala dva predsednika, Sukarno i Tito, a koja se čuvaju u jednom od fondova Arhiva Jugoslavije.

Data/Images/pos_del_amb_id_04062021_1m.jpg

Data/Images/pos_del_amb_id_04062021_2m.jpg

Data/Images/pos_del_amb_id_04062021_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS