POSETA DELEGACIJE DRŽAVNOG ARHIVA REPUBLIKE SEVERNA MAKEDONIJA
Arhiv Jugoslavije je 10. juna 2021. godine posetila delegacija Državnog arhiva Republike Severna Makedonija, na čelu sa direktorom ustanove dr Emilom Krsteskim. Delegaciju je primio dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, a u razgovorima sa delegacijom učestvovala je i Ranka Rađenović, arhivski savetnik.
Osim upoznavanja dva direktora, ciljevi posete delegacije makedonskih arhivista  bili su i dogovor oko pitanja sukcesije arhivske građe i praktičnih mehanizama digitalizacije zajedničkog arhivskog nasleđa. Naime, radi se o planiranju određenih sredstava za digitalizaciju odabranih arhivskih fondova Arhiva Jugoslavije kod svih arhivskih ustanova bivših jugoslovenskih republika na godišnjem nivou, bez obzira na sredstva Evropske unije eventualno odobrenih po konkursima, te međusobna razmena digitalizovanih kopija dokumenata.

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_1m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_2m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_3m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_4m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_5m_no1.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_6m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS