Poseta direktorke Foruma slovenskih zemalja Arhivu Jugoslavije

Direktorka Foruma slovenskih zemalja dr Andreja Rihter, u društvu menadžerke za projekte Tine Huremovič, posetila je Arhiv Jugoslavije 13. aprila 2021. godine. Sa predstavnicama Foruma razgovarao je dr Milan Terzić, direktor Arhiva Jugoslavije, a u razgovoru je učestvovala i Ranka Rađenović, arhivski savetnik.

Osnovni cilj posete je bio upoznavanje sa radom Foruma, čiji su prioriteti zaštita kulturnog nasleđa i književnosti, a koji inače promoviše saradnju među zemljama u kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj sferi i razvija kulturne razmene između 13 zemalja-članica (Belorusija, BiH, Bugarska, Češka, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina). Predstavljajući aktuelne projekte, kojima je do sada uglavnom bio tretiran rad nekih od muzeja iz zemalja slovenskog govornog područja, gospođa Rihter je predložila uključivanje arhiva u ove projekte, te u tom smislu i Arhiva Jugoslavije. Taj predlog je Arhiv Jugoslavije prihvatio i u tom pravcu će ići budući kontakti sa ovom međunarodnom organizacijom.

Na kraju posete predstavnicama Foruma slovenskih zemalja pokazani su čitaonica, biblioteka, izložbena sala i neki od depoa Arhiva.

Data/Images/pos_sl_13042021_1m.jpg

Data/Images/pos_sl_13042021_2m.jpg

Data/Images/pos_sl_13042021_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS