Ministar regionalnog razvoja DR Kongo posetio izložbu u Arhivu Jugoslavije
Boraveći u Beogradu povodom učešća na skupu Pokreta nesvrstanih, organizovanog radi obeležavanja 60 godina od osnivanja tog Pokreta, ministar regionalnog razvoja Demokratske Republike Kongo Didijer Mazenga Mukanzu (Didier Mazenga Mukanzu), sa članovima delegacije i ambasadorom DR Konga Polom–Emilom Čingo Ahukom (Paul- Emil Tshinga Ahuka), posetio je 13. oktobra 2021. godine izložbu arhivskih dokumenata u Arhivu Jugoslavije. Razgledajući izložbu Prva konferenciji šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd, 1961, ministar je podsetio da je Kongo jedan od osnivača Pokreta, kojem on pridaje veliki značaj u skladu sa vizijom spoljne politike svog predsednika Feliksa Antoana Čisekedija.

Data/Images/pos_min_cd_13102021_1m.jpg

Data/Images/pos_min_cd_13102021_2m.jpg

Data/Images/pos_min_cd_13102021_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS