Poseta delegacije Ministarstva za nauku i tehnologiju Portugala
Pročitaj mi

Beograd, 11. septembar 2008.

Arhiv Srbije i Crne Gore posetila je delegacija za nauku i tehnologiju (FCT) Ministarstva za nauku, tehnologiju i visoko školstvo Portugala. Delegacija je bila gost Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. U poseti Arhivu bili su: prof.  Žoao Sentieiro (João Sentieiro), šef delegacije, predsednik FCT (oblast politike naučnog razvoja i tehnologije), prof. Paulo Ferao (Paulo Ferrão), nacionalni direktor partnerstva sa MIT Portugal (oblast energetskih sistema i industrijskih procesa); dr. Ana Marija Faiška (Ana Maria Faísca), direktor za međunarodne odnose FCT i prof. Luiš Reiš Torgal (Luís Reis Torgal), iz Instituta za istoriju Univerziteta u Koimbri (oblast društvenih nauka i istorijske arhive).

Sa gostima iz Portugala Arhiv su posetili i prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju, Katarina Petrović, šef kabineta ministra i savetnik ministra za nauku, i Snežana Pašalić savetnik u Ministarstvu.

Goste je primio v.d. direktora Arhiva Miladin Milošević. Upoznao ih je sa istorijatom i radom Arhiva, bogatstvom arhivskih fondova koji su u nadležnosti Arhiva, uslovima za istraživanje, interesovanjima istraživača za pojedine teme, dostignućima Arhiva i sl. Gostima su pokazani depoi u kojima se čuva arhivska građa i čitaonica Arhiva.

U razmeni mišljenja rečeno je da postoje razlozi da se ostvari šira saradnja na stručnom planu sa Arhivom Srbije i Crne Gore, što je moguće predvideti u okviru saradnje nadležnih ministarstava Srbije i Portugala.

Razgovorima su prisustvovali Milan Medaković, načelnik Odeljenja za zaštitu i korišćenje arhivske građe i dr Milan Ristović, profesor Filozofskog fakulteta.

 

Data/Images/pd_08_01_s.jpg

Data/Images/pd_08_02_s.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS