Poseta delegacije Republike Indonezije Arhivu Jugoslavije

U poseti Arhivu Jugoslavije 29. jula - 2. avgusta 2018. godine bila je delegacija iz Republike Indonezije u čijem su sastavu rukovodioci i stručnjaci Nacionalnog arhiva Republike Indonezije, Naučnog instituta Republike Indonezije, ambasador arhiva Indonezije i član Parlamenta, članovi Sekretarijata Komiteta za "Memoriju sveta" Indonezije.

Delegaciju sa naše strane na sastanku u Arhivu Jugoslavije, osim direktora Arhiva Jugoslavije, činili su i predstavnici Diplomatskog arhiva i Grupe za saradnju sa UNESKO-m Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, direktor Filmskih novosti i prof. dr Ljubodrag Dimić, te dr Aleksandar Raković.

Cilj ovogodišnje posete delegacije Republike Indonezije Arhivu Jugoslavije bila je zajednička nominacija dokumenata o Prvoj konferenciji nesvrstanih, održanoj u Beogradu 1961. godine, za registar UNESKO-vog projekta "Memorija sveta", kao i podrška nominacije Sukarnovog arhiva za isti registar. Za obe nominacije Arhiv Jugoslavije je dao svoju saglasnost, s tim što će se odabrana dokumenta i fotografije Arhiva Jugoslavije o Prvoj konferenciji nesvrstanih, obogatiti i filmskim materijalom Filmskih novosti.

Budući da Arhiv Jugoslavije ima potpisan Memorandum o saradnji sa Nacionalnim arhivom Republike Indonezije, od 2013. godine i iza sebe nekoliko uspešnih zajedničkih projekata, među kojima je i prvi tom zbornika dokumenata Jugoslavija-Indonezija, 1945-1967, dogovoren je i Plan zajedničkih aktivnosti za period 2019-2022. Osim saradnje na pomenutoj nominaciji dokumenata, u Planu su i razmena skeniranih kopija dokumenata, razmena delegacija, priprema zajedničkih izložbi, kao i rad na pripremi i objavljivanju drugog toma zbornika dokumenata Jugoslavija - Indonezija, 1967-1980.

Tokom boravka u Beogradu, članovima indonežanske delegacije omogućene su posete Diplomatskom arhivu, Filmskim novostima, Muzeju Jugoslavije i Kući cveća, Domu narodne skupštine Republike Srbije, gde je održana Prva konferencija nesvrstanih, kao i Parku prijateljstva i Aleji mira.

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_01_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_02_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_03_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_04_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_05_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_06_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_07_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_08_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_09_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_10_s.jpg

Data/Images/arhiv_jugoslavije_poseta_delegacije_indonezije_20180802_11_s.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS