Delegacija Državnog arhiva Republike Severne Makedonije posetila Arhiv Jugoslavije
Dana 7. aprila 2022. godine Arhiv Jugoslavije posetila je delegacija Državnog arhiva Republike Severne Makedonije iz Skoplja. Delegaciju su činili dr Emil Krsteski, direktor Državnog arhiva Republike Severne Makedonije, Svetlana Usprcova, rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, dr Jasmina Damjanovska, rukovodilac Odeljenja za izdavačku delatnost i mr Sašo Jankulovski, savetnik za pravne poslove. Delegaciju Državnog arhiva Republike Severne Makedonije primio je direktor Arhiva Jugoslavije dr Milan Terzić. Razgovoru je prisustvovao i Dragan Teodosić, viši arhivist za objavljivanje arhivske građe i međuarhivsku saradnju. Teme razgovora bila su pitanja koja su se ticala Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ i predlogu gostovanja jedne od izložbi Arhiva Jugoslavije u Skoplju u toku druge polovine 2022. godine.

Data/Images/poseta_mkd_2022_1m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_2m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_3m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_4s.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS