Saradnja u zemlji u 2009. godini
Pročitaj mi

29. oktobar 2009.
Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA

Arhiv Jugoslavije, u saradnji sa Muzejom Nikole Tesle, pokreće tribinu pod nazivom SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA. Želja organizatora je da se putem prezentacije rada arhiva i drugih ustanova zaštite kulturnih dobara koje poseduju arhivsku građu, razmene iskustva i podstakne stručna rasprava o primeni savremenih rešenja u domaćoj arhivističkoj teoriji i praksi. Prva studija slučaja posvećena je ličnoj arhivi Nikole Tesle.

Kroz izlaganja stručnjaka iz Muzeja Nikole Tesle i eksperata koji su uključeni u projekte Muzeja, kao i putem izložbene postavke, projekcija i prezentacija muzejskih izdanja, predstavljeni su načini rešavanja složenog zadatkada se lična arhiva Nikole Tesle obradi i priredi za javno korišćenje. 

Fotografija - Beograd, 29. oktobar 2009. - Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA

Fotografija - Beograd, 29. oktobar 2009. - Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA

Fotografija - Beograd, 29. oktobar 2009. - Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA

Fotografija - Beograd, 29. oktobar 2009. - Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA

Fotografija - Beograd, 29. oktobar 2009. - Tribina SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA


04. jun 2009.
Poseta studenata istorije Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice Arhivu

Arhiv Jugoslavije posetilo je 20 studenata Filozofskog fakulteta Katedra za istoriju iz Kosovske Mitrovice sa asistentom mr Daliborom Elezovićem 4. juna 2009. godine. Studente istorije, sa radom Arhiva, bogatstvom njegovih fondova i zbirki, istorijatom i zgradom, upoznali su Nada Petrović i Milan Medaković, načelnici u Arhivu Jugoslavije. Dušan Jončić, jedan od autora postavke, proveo je studente kroz izložbu  Jugoslavija u međunarodnim odnosima 1918-1992.
U okviru dalje saradnje ove dve kulturne i naučne ustanove, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici biće postavljena izložba arhivskih dokumenata Jugoslavija u međunarodnim odnosima 1918-1992. Izložba će biti otvorena u vreme održavanja Međunarodnog naučnog skupa Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, od 7. do 11. oktobra 2009. godine.


Fotografija: Sudenti istorije Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice u Arhivu

Fotografija: Sudenti istorije Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice u Arhivu

Fotografija: Sudenti istorije Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice u Arhivu

11. mart 2009.
Saradnja Arhiva i Оdeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

U cilju edukacije mladih i njihovog upoznavanja sa institucijama kulture,  Arhiv Jugoslavije 11. marta 2009. godine, posetilo je 30 studenata prve godine grupe Andragogija sa Filozofskog fakulteta Beogradu. U dogovoru sa dr Katarinom Popović, docentom na Odeljenju  Andragogije, studente su sa Arhivom Jugoslavije, njegovim istorijatom, zgradom,  nadležnostima, čitaonicom i načinom istraživanja i korišćenja arhivske građe, upoznali Nada Petrović i  Milan Medaković, načelnici u Arhivu Jugoslavije.

Izjava zahvalnosti dr Katarine Popović Arhivu Jugoslavije.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS