Saradnja u zemlji u 2004. godini
Pročitaj mi

Međuarhivska saradnja

U poseti Arhivu SCG bio је kolektiv Vojnog arhiva. Upoznati su sa radom svih odeljenja Arhiva, a posebno interesovanje su pokazali za elektronsku obradu informativnih sredstava o fondovima i zbirkama.
Vođeni su razgovori sa kolegama iz drugih arhiva, u vezi sa budućim posetama radi upoznavanja sa načinom rada Arhiva SCG.
Za Projekat Istorijskog arhiva Beograda Hronologija, arhivisti Arhiva SCG izvršili su istraživanja i odabir fotografija za period XX veka, urađen je popis sa signaturama i legendama.
Arhivu Srbije, radi realizovanja projekta izložbe Arhivska građa o odnosima Srbije /Jugoslavije i Francuske pružene su informacije o arhivskoj građi Arhiva SCG i o konkretnim dokumentima o odnosima Kraljevine SHS/Jugoslavije i Francuske. Ukazano je i na literaturu koja može da posluži za praćenje hronologije tih odnosa.


Saradnja sa naučnim institucijama

Filozofski fakultet – katedra za istoriju Jugoslavije i Arhiv SCG organizovali su praktičbnu nastavu – vežbe za studente IV godine, grupe istorija. Sa profesorom Ljubodragom Dimićem, studenti su u toku zimskog i letnjeg semestra, nekoliko puta boravili u Arhivu. Upoznati su sa delatnostima Arhiva, fondovima i zbirkama i pokazan im je način korišćenja građe. Dobili su na uvid nekoliko informativnih sredstava (inventare i popise) i građu fondova, za teme koje su ih interesovale. Dogovoreno je da se ova vrsta saradnje sa Filozofskim fakultetom nastavi, preciziran je njen intenzitet i sadržina saradnje.

Arhiv SCG u saradnji sa SO Savski venac i bibliotekom Isidora Sekulić organizovao je 30. juna 2004. godine svečanost povodom dodele književne nagrade "Isidora Sekulić". Nagradu je dobio profesor Vladeta Jerotić.

U sali Arhiva SCG, promovisana je knjiga akademika Andreja Mitrovića: Banke u Kraljevini Srbiji 1878-1914.


Saradnja u zemlji

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS