Saradnja u zemlji u 2005. godini
Pročitaj mi

Međuarhivska saradnja

U Arhivu SCG, 19. maja 2005. godine, otvarena je izložba "Kragujevac na starim geografskim kartama, planovima i crtežima", koju je priredio Istorijski arhiv Šumadije iz Kragujevca.


Saradnja sa naučnim institucijama

U toku 2005. godine Arhiv Srbije i Crne Gore intenzivirao je saradnju sa Institutom za savremenu istoriju, Institutom za noviju istoriju Srbije, Filozofskim fakultetom, arhivima i drugim naučnim ustanovama.
Kao vid saradnje sa pomenutim ustanovama, je objavljivanje i promocije zbornika dokumenata arhivske građe, knjiga, monografija i drugih publikacija nastalih na osnovu istraživanja arhivske građe u Arhivu SCG.

Objavljen je i promovisan zbornik radova Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955, slučaj Jugoslavije. Zbornik je objavljen u saradnji Arhiva SCG sa Katedrom za istoriju Jugoslavije FF u Beogradu, Institutom za noviju istoriju Srbije i Centrom za istraživanje hladnog rata LSE u Londonu. Ovi radovi izlagani su na naučnom skupu koji je održan u Arhivu SCG, početkom novembra 2003. godine. Zbornik je promovisan 15. juna 2005. godine u Arhivu SCG, a govorili su prof. dr Milan Ristović i prof. dr Ljubodrag Dimić.

U saradnji sa Institutom za savremenu istoriju predstavljene su dve knjige 26. januara 2005. godine:

  1. Karantin za ideje Logori za izolaciju sumnjivih elemenata u Kraljevini SHS 1919-1922. godina autora mr Gorana Miloradovića i
  2. Beogradski univerzitet 1944-1952. godine, autora mr Dragomira Bondžića.

O knjigama su govorili prof.dr Milan Ristović, prof. dr Ljubodrag Dimić, dr Momčilo Pavlović i autori.

U Arhivu je predstavljena i knjiga Rudničani i takovci u oslobodilačkim ratovima Srbije 1912-1918. godine, autora Isidora Đukovića, koja je nastala delimično i na arhivskoj građi Arhiva SCG. Promocija je organizovana u saradnji sa opštinom Gornji Milanovac, 12. aprila 2005. godine.

U saradnji sa Institutom za noviju istoriju Srbije, u Arhivu SCG 14. decembra 2005. godine predstavljene su dve knjige saradnika iz tog instituta, a koje su nastale na osnovu istraživanja u Arhivu SCG:

  1. Osnovno školstvo u Srbiji 1918-1941. dr Momčila Isića i
  2. Beograd 1960-1970. snabdevanje i ishrana, mr Slobodana Selinića.

O knjigama su govorili dr Momčilo Mitrović, prof. dr Ljubodrag Dimić i mr Dragomir Bondžić.

Nastavljena je uspešna saradnja sa Filozofskim fakultetom – katedrom za istoriju Jugoslavije. U Arhivu SCG organizovana je tzv. studentska radionica za studente IV godine grupe istorije. Sa profesorom Ljubodragom Dimićem, studenti su, prema dogovorenom programu, četiri puta (u toku aprila i decembra) boravili u Arhivu. Upoznati su sa delatnošću Arhiva, fondovima i zbirkama i pokazan je način korišćenja građe. Dobili su na uvid nekoliko informativnih sredstava (inventare i popise) i građu fondova, za teme koje su ih interesovale. Saradnja sa Filozofskim fakultetom – katedrom za istoriju Jugoslavije, traje nekoliko godina i nastaviće se na obostrano zadovoljstvo.

Započela je saradnja sa Megatrend fakultetom, na njihovu molbu. Studentima Megatrenda održane su vežbe u Arhivu SCG, upoznati su sa istorijatom zgrade Arhiva, njegovim radom, arhivskim depoom i načinom korišćenja građe. Planirano je da se saradnja sa Megatrendom nastavi.


Saradnja u zemlji

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS