Saradnja u zemlji u 2006. godini
Pročitaj mi

Priprema izložbi arhivskih dokumenata

Ostvarena je saradnja sa Muzejem istorije Jugoslavije i Ministarstvom spoljnih poslova - Službom za međunarodne pravne poslove, radi istraživanja dokumenata za izložbu "Tito – Staljin".

Predgovor za katalog izložbe napisao je prof dr Ljubodrag Dimić (Katedra za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta).

U Arhivu jugoslovenske kinoteke pripremljen video zapis o potpisivanju Sporazuma o saradnji SSSR-a i Jugoslavije 11. aprila 1945. godine u Moskvi.


Gostovanja izložbi Arhiva

Izložba Diplomatija Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. godine gostovala je u Užicu i Zaječaru.


Promocije izdanja Arhiva

Promocija prve knjige edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa, Izveštaji MIP-a KJ za 1930. godinu održana je u Užicu i Kragujevcu.

Ostvareni su kontakti i saradnja sa Sekretarijatom za kulturu Skupštine grada Beograda i sredstvima javnog informisanja u vezi medijske prezentacije izložbe i međunarodnog okruglog stola "Tito – Staljin".


Saradnja u zemlji

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS