Digitalizacija zajedničkog arhivskog nasleđa SFRJ
Pročitaj mi

Beograd, 26.9. - 7.10.2016.

U periodu od 26.9. do 7.10.2016. godine u Arhivu Jugoslavije su, u sklopu pripreme Pilot projekta Digitalizacije zajedničkog arhivskog nasleđa SFRJ, boravili predstavnici  Arhiva Republike Slovenije, Državnog arhiva Republike Makedonije i Hrvatskog državnog arhiva. Za ovaj Pilot projekat odabrana je arhivska građa fonda AJ-50 Predsedništvo vlade FNRJ, budući da su iz grupe fondova koji čine "Državnu arhivu SFRJ"  prethodno sve države učesnice ovaj fond izdvojile kao jedan od 5 prioritetnih za digitalizaciju. 

Ukupno 15 arhivista, uključujući i dve arhivistkinje iz Arhiva Jugoslavije, radilo je na pripremi, skeniranju, kontroli digitalnih kopija i pridruživanju odgovarajućih metapodataka digitalnim kopijama arhivskih dokumenata iz fonda AJ-50 Predsedništvo vlade FNRJ.

Iskustva stečena tokom zajedničkog rada poslužiće za izradu neophodnih proceduralnih uputstava, ali i za pripremu potrebne dokumentacije o kompletnom projektu Digitalizacije zajedničkog arhivskog nasleđa SFRJ bilo radi konkurisanja za dobijanje sredstava iz fondova Evropske unije ili  iz fondacija koje odobravaju sredstva za takve namene, bilo za dobijanje budžetskih sredstava iz svake države učesnice u Projektu.

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_1m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_2m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_3m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_4m.jpg

Beograd, 25.9. - 29.9.2017.

Arhivisti iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Srbije, članovi Radne grupe, su boravili u Arhivu Jugoslavije od 25. do 29. septembra 2017. godine.
Prvog dana, u ponedeljak 25. septembra, je održan zajednički sastanak Saveta i Radne grupe za izradu projekta "Digitalizacija zajedničkog arhivskog nasleđa SFRJ", na kome su rezimirani dosadašnji rezultati rada na pripremi Projekta. Nakon sastanka, članovi Saveta, direktori arhiva, dr Bojan Cvelfar (Arhiv Republike Slovenije), Kiril Petrov (Državni arhiv Makedonije), Saša Klepić (Arhiv Bosne i Hercegovine) i dr Milan Terzić (Arhiv Jugoslavije) su razgovarali o trenutnim kadrovskim i finansijskim mogućnostima i spremnosti ustanova kojim rukovode da se faza pripreme Projekta zaokruži i da se započne sa njegovom realizacijom.

Članovi Radne grupe su, shodno iskustvima stečenim 2016. godine, kada su testirane mogućnosti samostalne realizacije Projekta, zaključili da je za poslove skeniranja arhivske građe neophodno angažovanje spoljnjeg izvršioca, odnosno specijalizovane firme. Ova odluka je proširila opseg aktivnosti Radne grupe i uključila je izradu tenderske dokumentacije. Istovremeno, zbog toga je bilo neophodno da se ponovo razmotre planirane faze Projekta: priprema arhivske građe za skeniranje i kontrola digitalnih kopija.

Zajednički rad tokom pet radnih dana postavio je osnove za izradu teksta kompletne tenderske i projektne dokumentacije što će, uz međusobne konsultacije članova Radne grupe, biti završeno do kraja oktobra 2017. godine.

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_1m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_2m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2017_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS