Sastanci predstavnika država sukcesora
Pročitaj mi

Beograd, 15. april 2011.

 

U Arhivu Jugoslavije je 15.aprila 2011.godine, održan sastanak predstavnika država sukcesora odgovornih za arhive na kome je razmatrano o implementaciji Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije.Učesnici sastanka: iz Arhiva Bosne i Hercegovine - Šaban Zahirović, direktor i Dušan Vržina, pomoćnik direktora; iz Hrvatskog državnog arhiva - dr Stjepan Ćosić, direktor i Jozo Ivanović pomoćnik direktora; iz Državnog arhiva Makedonije - dr Zoran Todorovski, direktor i Svetlana Usprcova; iz Arhiva Republike Slovenije - dr Dragan Matić, direktor i dr Matevž Košir, pomoćnik direktora; iz Vojnog arhiva - Dragan Milošević, direktor; iz Ministarstva spoljnih poslova Ranko Milić, načelnik Odeljenja za administrativne i arhivske poslove i iz Arhiva Jugoslavije - Miladin Milošević, v.d.direktora.

 

Data/Images/sukc_15042011_1m_no1.jpg

Beograd, 5. oktobar 2022.

 

U Arhivu Jugoslavije 5. oktobra 2022. godine održan je sastanak predstavnika država sukcesora bivše SFRJ po pitanjima primene Aneksa D Sporazuma o sukcesiji.
Učesnici sastanka bili su: iz Arhiva Bosne i Hercegovine, Danijela Mrda, direktorka; iz Hrvatskog državnog arhiva dr Dinko Čutura, direktor i dr Jozo Ivanović, pomoćnik direktora; iz Državnog arhiva Republike Severne Makedonije - dr Emil Krsteski, direktor i mr Sašo Jankulovski, savetnik za pravne poslove; iz Arhiva Republike Slovenije - dr Bojan Cvelfar, direktor; iz Vojnog arhiva Ministarstva odbrane Republike Srbije - pukovnik Petar Ivanović, direktor; iz Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije - Dejan Bivolarević, savetnik; i iz Arhiva Jugoslavije – dr Milan Terzić, direktor i Dragan Teodosić, rukovodilac Odeljenja za objavljivanje arhivske građe i međuarhivsku saradnju.

Data/Images/sukc_05102022_1m.jpg

Data/Images/sukc_05102022_2m.jpg

Data/Images/sukc_05102022_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS