Upoznajte arhivistiku
Pročitaj mi

Arhivistika je pomoćna istorijska nauka koja se bavi proučavanjem arhivističke teorije i utvrđivanjem principa i pravila koja se primenjuju u stručnom radu sa arhivskom građom. Ona proučava metode evidentiranja i zaštite registraturskog materijala i arhivske građe van arhiva, metode izdvajanja bezvrednog registraturskog materijala, odabiranja arhivske građe i preuzimanja arhivske građe u arhiv, način i uslove smeštaja i čuvanja građe u arhivima, metode klasifikacije, sistematizacije i obrade (izrade informativnih sredstava), načine publikovanja, izlaganja građe na izložbama kao i druge oblike korišćenja arhivske građe u naučne i druge svrhe.

 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS