Praktična nastava - vežbe studenata u Arhivu Srbije i Crne Gore
Pročitaj mi

Arhiv Srbije i Crne Gore ostvaruje poseban vid saradnje sa katedrom za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. U Arhivu se od 2003. godine organizuje praktična nastava, odnosno vežbe za studente IV godine grupe istorije. Profesor dr Ljubodrag Dimić i docent dr Mira Radojević drže praktične vežbe studentima u Arhivu SCG tokom zimskog i letnjeg semestra (aprila i decembra). Za vreme vežbi, arhivisti – istoričari upoznaju studente sa delatnošću Arhiva, fondovima i zbirkama, načinom sređivanja i obrade arhivske građe, izradom istorijske beleške i informativnih sredstava (inventara i popisa). Studenti su u prilici da upoznaju i izdavačku delatnosti Arhiva – zbornike dokumenata, časopis Arhiv i kataloge izložbi.

Studenti mogu dobiti na uvid arhivsku građu fondova i zbirki Arhiva SCG u kojima se nalaze dokumenti o temama iz istorije Jugoslavije za koje su zainteresovani.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS